ข่าวและประกาศ

ประกาศ ระบบจัดการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital Learning Management System)

 
รูปภาพของAdmin Digital LMS
ประกาศ ระบบจัดการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital Learning Management System)
โดย Admin Digital LMS - พฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2017, 3:23PM
 

ประกาศ (Announcements)

ประกาศ ระบบจัดการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital Learning Management System)
315x100-lms2017.jpg

สำนักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการเปิดให้ใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนแบบดิจิทัล(Digital Learning Management System) เวอร์ชั่น 3.2 ใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบดิจิทัลให้สูงขึ้น ซึ่งผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้งานได้ โดยผ่านเมนูทางด้านซ้ายมือ ลิงก์ Digital LMS (New Version)

สำหรับผู้บริหารอาจารย์ และนักศึกษาที่ใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนแบบดิจิทัล เวอร์ชั่น 1.9 เดิม ยังสามารถใช้งานได้จนถึงสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น